احداث چاه ارت در زمان شروع عملیات ساختمانی توسط کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: احداث چاه ارت در زمان شروع عملیات ساختمانی توسط کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی در دستور کار گروه تخصص برق سازمان نظام مهندسی...

۱۳۹۷/۰۷/۱۵