ميزان اوراق مشارکت انتشار يافته شهرداري قزوين 100 ميليارد تومان بوده است

محمود نصرتي، مدير امور اقتصاد شهري شهرداري قزوين و مشاور شهردار قزوين گفت: ميزان اوراق مشارکت انتشار يافته شهرداري قزوين در طي سال‌هاي گذشته 6 سال اخير مبلغ 100 ميليارد تومان و نرخ سود اين اوراق 20...

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

قرار گيري قزوين در مسير جاده ابريشم، بر اهميت تاريخي اين شهر افزوده است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهر قزوين گفت: موقعيت ژئوپوليتيکي شهر قزوين به دليل قرار گرفتن اين شهر در قلب مسير تاريخي جاده ابريشم، بر اهميت تاريخي اين تمدن، شهري کهن افزوده است.

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

سواري کرايه‌هاي برون شهري آبيک و تاکستان در ايستگاه‌هاي مجاز فعاليت کنند

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: فعاليت سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز در تهران قديم به عنوان ايستگاه آبيک و در دور ميدان دوراه همدان(ميدان دفاع مقدس) به عنوان...

۱۳۹۵/۱۲/۲۴