برگزاري 7 کارگاه آموزشي سلامت محور اسفند ماه امسال در محلات قزوين

سعيد وزيري نژاد،مديرعامل سارمان فرهنگي،ورزشي شهرداري قزوين از برگزاري هفت کارگاه آموزشي سلامت محور با هدف ارتقاي سطح دانش مهارت زندگي شهروندان در محلات مختلف قزوين از دوم تا چهاردهم اسفندماه خبر داد.

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

کارگاه آموزشي مهارت زندگي «مديريت زمان» در محله آخوند قزوين برگزار شد

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ کارگاه آموزشي مهارت زندگي «مديريت زمان» به منظور ارتقاي سطح کيفيت زندگي شهروندان و با هدف افزايش مهارت‌هاي فردي در مديريت مؤثر زمان فردي و كاري در محله...

۱۳۹۵/۱۲/۰۱