ارائه خدمات همه‌روزه در کتابخانه‌هاي نواب و انديشه به شهروندان قزويني

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: با توجه به در خواست مراجعه کنندگان،مقرر شد تا بانوان و آقايان همزمان در سالن هاي جداگانه با رعايت ضوابط اين سازمان از سالن هاي مطالعه...

۱۳۹۶/۰۱/۲۴