شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

مجوز 902حفاري در سال گذشته در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در سال گذشته 902 مجوز حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: در اين مدت 20 مورد براي شرکت آبفاي شهرستان قزوين و 15 مورد براي سازمان پارک‌هاي شهرداري قزوين مجوز حفاري صادر شده است.

فدائي‌فر گفت: همچنين در اين مدت 10 مورد براي گاز ناحيه قزوين و 9 مورد براي شرکت برق قزوين مجوز حفاري صادر شده است.

وي بيان کرد: در اين مدت همچنين 3 مورد براي سازمان ترافيک شهرداري قزوين ، 2مورد براي سازمان ميادين ، يک مورد براي سازمان پسماند، 18 مورد براي مخابرات و يک مورد براي سازمان بهسازان مجوز حفاري صادر شده است.

وي گفت: همچنين در اين مدت يک مورد براي سازمان زيباسازي و 3 مورد براي سازمان آتش نشاني مجوز حفاري صادر شده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: در اين مدت 822 مورد مجوز حفاري براي انشعابات مردمي به متراژ 4هزار و 967 مترطول صادر شده است.

وي تاکيد کرد: شهروندان قبل از اقدام به هر گونه حفاري در معابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركت‌هاي خدمات رسان مجوز دريافت کنند تا شهرداري نيز با آگاهي از مجوزهاي صادر شده بتواند به موقع با هماهنگي شركت‌هاي عنوان شده نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاري اقدام كند.

پايان پيام 

 

 

  

تصاویر مرتبط