آماده‌سازي بافت‌هاي باز روستاهاي حسن آباد و نجف آباد و ناحيه انديشه قزوين در حال اجراست

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: پروژه آماده‌سازي بافت‌هاي باز روستاهاي حسن آباد و نجف آباد در حريم قانوني شهر و ناحيه انديشه اين منطقه در سال جاري در حال اجراست.

۱۳۹۶/۰۲/۲۷