112 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه پایانی سال 1400 توسط تاکسیرانان امانتدار به سازمان تاکسیرانی تحویل شد

محمدرضا وثوق نیا سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 112 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه سوم سال 1400 توسط تاکسیرانان امین و شرافتمند به واحد اشیاء گمشده...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸