درخشش دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین در مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی کشور

محمودی کلایه مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین گفت: دانشجویان این مرکز در مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی کشور، در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین موفق به کسب مدال طلا...

۱۴۰۲/۰۲/۰۵