بازدید مدیر کل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین از نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین در پایانه آزادگان شهرداری قزوین

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین از نحوه خدمات رسانی سازمان پایانه های شهرداری قزوین به زائران اربعین حسینی در پایانه آزادگان شهرداری قزوین بازدید کرد.

۱۴۰۱/۰۶/۱۷