پیشنهادات

کاربر محترم ! شما مي توانيد هر گونه پيشنهاد، انتقاد و يا درخواست مرتبط با شهرداري قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال داريد. از توجه و همکاري صميمانه شما سپاسگزاريم.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.