5 کارگاه آموزشی «مادر قلب خانواده» با عنوان فرزند پروری در سطح محلات و نواحی منفصل شهری برگزار شد

درافشانی،رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: کارگاه آموزشی «مادر قلب خانواده» در سطح محلات و نواحی منفصل شهری قزوین از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۶/۰۱