جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی بهترین خاکریز مقابله با جنگ فرهنگی است.

سرهنگ شیخ حسنی،فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) گفت:برپایی جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی با آشنا کردن مردم به ویژه نسل جوان با فرهنگ و رسوم قومیت های مختلف می تواند از بهترین خاکریزها...

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

تداوم جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در رونق تولید ملی اثرگذار است

درافشانی،رییس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گفت: تداوم برنامه هایی چون جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در طول سال با جذب گردشگران داخلی و خارجی در رونق تولید ملی به ویژه در حوزه صنایع دستی اثرگذار است.

۱۳۹۸/۰۱/۰۶