تداوم جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در رونق تولید ملی اثرگذار است

درافشانی،رییس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گفت: تداوم برنامه هایی چون جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در طول سال با جذب گردشگران داخلی و خارجی در رونق تولید ملی به ویژه در حوزه صنایع دستی اثرگذار است.

۱۳۹۸/۰۱/۰۶