اجراي ويژه برنامه هاي شهرداري قزوين براي کودکان و نوجوانان در ايام محرم

اکبري،مدير مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: همزمان با فرا رسيدن ماههاي محرم و صفر، سازمان فرهنگي هنري شهرداري ويژه برنامه‌هاي فرهنگي متعددي را براي کودکان و نوجوانان به منظور...

۱۳۹۵/۰۷/۱۷