شهرداري قزوين براي مقابله با مشکلات احتمالي سرما در آماده‌باش کامل است

سيد مهدي کاظمي، سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل سرد و امکان بارش برف و در پي آن وقوع يخبندان، شهرداري قزوين آمادگي براي مقابله با مشکلات احتمالي فصل سرما را دارد.

۱۳۹۵/۱۱/۱۳