حضور در جشنواره بازي و اسباب بازي برگ درخشنده تقويم هنري برنامه خان بابا است

آقالر،کارگردان و تهيه کننده برنامه خان بابا گفت: حضور گروه هنري برنامه خان بابا از دومين سال برپايي جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي و اجراي برنامه براي کودکان برگ درخشنده تقويم هنري اين...

۱۳۹۶/۰۱/۰۷