سالانه بيش از يک ميليارد تومان از سوي شهرداري قزوين در امور ديني و قرآني هزينه مي‌شود

سعيد وزيري‌نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت:سالانه بيش از يک ميليارد تومان براي ساخت مساجد، ترويج امور قرآني، ديني و حمايت از هيئت ها مذهبي از سوي شهرداري قزوين هزينه مي‌شود.

۱۳۹۶/۰۳/۱۳