ساختمان جديد شهرداري و شوراي اسلامي قزوين از 60 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: پروژه ساختمان جديد شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين از 60 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است و تاکنون 35 ميليارد تومان براي ساخت اين پروژه هزينه...

۱۳۹۶/۰۳/۳۰