شهرداري قزوين در اين شرايط اقتصادي، سيستم حمل و نقل عمومي شهر را نوسازي و توسعه داده است

داودي، منتخب اول پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: در شرايطي که بسياري از شهرداري هاي کشور در پرداخت حقوق به کارکنان و پيمانکاران خود ناتوان هستند، شهرداري قزوين توانسته با خريد اين اتوبوس ها...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

شهرداري قزوين در شرايط سخت اقتصادي جهت حمل و نقل عمومي شهر اتوبوس‌هاي جديد خريداري کرده است

علي فرخ‌زاد، معاون امور هماهنگي فني و عمراني استانداري قزوين گفت: شهرداري قزوين توانسته است در شرايط سخت اقتصادي اتوبوس هاي جديد اسکانيا جهت خطوط حمل و نقل عمومي خريداري کند و اين مهم بسيار ارزشمند...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهر قزوين در دستور کار قرار گرفت

بابک محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: جلسه نهايي طراحي و عملياتي کردن مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهرقزوين براي پيشگيري از خسارات و مخاطرات با شناسايي محل هاي...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷