21 درصد هدیه خوش حسابی در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به شهروندان تعلق می گیرد

سید تقی مجابی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی از تاریخ 28 تا 30 مهرماه سال جاری اقدام کنند به میزان 21...

۱۳۹۸/۰۷/۲۹

تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: مطالعه و ارائه راهکارهای کنترل جمعیت فیزیکی، بیولوژیک و ...گونه های مهاجم و حیوانات ناقل بیماری چون سگ، موش و خدنگ با توجه به...

۱۳۹۸/۰۷/۲۵