بازديد معاون و مديران شهرداري کربلا از برنامه هاي ترافيکي شهرداري قزوين

معاون و مديران شهرداري کربلا با حضور در كارگاه آموزشي اصول مطالعه و طراحي پروژه هاي حمل و نقل و ترافيك و بازديد از برخي پروژ هاي حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك، با برنامه ها شهرداري قزوين در اين...

۱۳۹۰/۰۳/۱۲