ارتقاء کیفیت ارائه خدمات شهرسازی با راه‌اندازی سامانه گزارش‌های الکترونیکی مهندسان ناظر

حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: اقدامات خوبی در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و ارتقای کیفی سیما و منظر شهری از سوی شهرداری قزوین صورت...

۱۳۹۸/۰۸/۰۱