افزایش قابل توجه تماس های شهروندان با تاکسی بیسیم 133 درمهر ماه سال 1398 نسبت به سال گذشته

اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از افزایش قابل توجه تماس های شهروندان با شبکه تاکسی بیسیم 133 در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته خبر داد.

۱۳۹۸/۰۸/۰۲