در آستانه بازگشایی مدارس، جلسه آموزشی توجیهی پیمانکاران سرویس مدارس برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری جلسه آموزشی توجیهی پیمانکاران سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1400 – 1401 در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۵