نشست هم اندیشی سازمان تاکسیرانی و ادارۀ کل تعاون در خصوص رفع مشکلات شرکت تعاونی تاکسیرانان برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری نشست هم اندیشی سازمان تاکسیرانی و ادارۀ کل تعاون در خصوص رفع مشکلات شرکت تعاونی تاکسیرانان خبر داد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۶