حرکت به سمت هوشمندسازی یکی از ضرورت‌های مهم مجموعه‌های مدیریت شهری می‌باشد

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان بازدید از غرفه شهرداری قزوین در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایرانی بر ضرورت توسعه شهر هوشمند با همکاری شرکت‌های...

۱۴۰۲/۰۴/۱۲