بازدید رجحانی معاون استاندار قزوین و شهردار بجنورد از غرفه شهرداری قزوین

مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین،مهدی مهدیخانی عضو شورای شهر قزوین و جواد حمیدی شهردار بجنورد و مهدی حاجی خانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین از غرفه شهرداری...

۱۴۰۱/۱۱/۰۷