دوره آموزشی قوانین و مقررات ساماندهی مشاغل و معابر در شهرداری قزوین برگزار شد

مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «قوانین و مقررات ساماندهی مشاغل و معابر» ویژه مدیران و کارشناسان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی...

۱۴۰۱/۰۶/۲۰