نرخ جدید کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و بار درون شهری در سال 1402 اجرایی شد

وثوق نیا مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اجرایی شدن نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری در سال 1402 با 43 درصد افزایش به طور میانگین برای تاکسی و 38...

۱۴۰۲/۰۱/۳۰