توجه به امر به معروف و نهی از منکر در بخش های حکمرانی و دستگاههای دولتی

قطعا ماموریت و رسالت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر فقط در امور فرهنگی و حجاب و عفاف نیست، لذا بایستی مسئولانی که در راس امور وکارها هستند نیز امربه معروف و نهی از منکر شوند.

برنامه زمانبندی شهرداری برای تکمیل و بهره برداری باغستان سنتی کش آباد و قرار آباد به صورت شفاف ارایه شود

شهرداری قزوین به صورت شفاف، دقیق و زمان بندی شده برنامه احیای باغستان کش آباد و قراد آباد در اراضی عظیم زاده را به شورای اسلامی شهر قزوین ارایه نماید.

برنامه زمانبندی شهرداری برای تکمیل و بهره برداری باغستان سنتی کش آباد و قرار آباد به صورت شفاف ارایه شود

شهرداری قزوین به صورت شفاف، دقیق و زمان بندی شده برنامه احیای باغستان کش آباد و قراد آباد در اراضی عظیم زاده را به شورای اسلامی شهر قزوین ارایه نماید.

لزوم تقویت حوزه سرمایه گذاری در شهرداری قزوین

خام فروشی پروژه های نیمه کاره سرمایه گذاری شده ، نشانگر تسلیم شهرداری قزوین در جذب سرمایه گذار است.

مطابقت صورت های مالی سال ۹۹ سازمان های شهرداری با استانداردهای حسابرسی در کمیسیون مالی شورا

در جلسه این هفته کمیسیون مالی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین، صورت های مالی سال ۹۹ سازمان های زیرمجموعه شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ شد.

تاکید کمیسیون املاک شورا بر ضرورت جامع بودن لوایح ملکی شهرداری

چنانچه لوایح ملکی شهرداری فاقد نظر کارشناس رسمی باشد، به دلیل ناقص بودن مستندات لازم جهت تصمیم گیری، از دستور کار کمیسیون املاک خارج شده و بررسی نخواهد شد.