چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

شهردار قزوین پای درد و دل مردم منطقه یک نشست

صبح امروز مهدی صباغی شهردار قزوین در بازدیدی سرزده از شهرداری منطقه یک، از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ صباغی در این دیدار، ضمن پیگیری بخشی از مطالبات عنوان شده توسط مردم، به همراه مدیران شهرداری از واحدهای مختلف شهرداری منطقه یک بازدید و گزارش های مربوطه را دریافت کرد.

شهردار قزوین همچنین در گفتگو با مدیران و کارکنان مجموعه، بر اهمیت و لزوم تکریم ارباب رجوع وخدمات رسانی به موقع و با حفظ کرامت شهروندان تاکید کرد.

مهدی صباغی ضمن این دیدار گفت: ما نباید گرفتار کارتابل باشیم و توجه ما به نیاز های مردم باید در دستور کار قرار گیرد. ما امروز از نظر روحی و روانی نیاز داریم که امید در جامعه تزریق شود و وظیفه داریم که ایجاد امید کنیم و با مردم صادقانه برخورد کنیم.

شهردار قزوین تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم که ارتباط صادقانه با شهروندان، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

تصاویر مرتبط