چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

نشست هماهنگی و هم‌افزایی رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین برگزار شد

نشست هماهنگی و هم‌افزایی رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین با حضور جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری، رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین و سایر مدیران و کارشناسان این حوزه در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، نشست هماهنگی و هم‌افزایی مدیریت نوسازی و تحول اداری با حضور جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری با رابطین معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری قزوین در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با رویکرد احصاء تمامی فرآیندها و خدمات قابل‌ارائه حوزه‌های تحت پوشش شهرداری قزوین به شهروندان برگزار شد.

در این نشست مباحثی نظیر شناسایی آبشاری خدمت‌ها و زیر خدمت‌ها، تعریف کد و شناسه برای خدمات شناسایی‌شده، تکمیل کاربرگ‌های اطلاعات خدمت، توافق‌نامه سطح خدمات، جدول شناسنامه شاخص، تهیه گزارش کیفیت خدمات واگذارشده به پیمانکار، محاسبات مربوط به داده‌های دریافتی از مدیریت سبز و ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهاد‌ها مورد بررسی و بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

لازم به ذکر است با توجه به ارزیابی سالیانه دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، برای ارتقاء سطح امتیاز شهرداری قزوین در ارزیابی سال 1400، در این نشست محور‌های ارزیابی برای رابطین حوزه‌ها تشریح و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و ارتقاء رتبه شهرداری ارائه شد.

گفتنی است در این نشست رابطین نوسازی و تحول اداری معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری قزوین با اصول تشکیلات و بهبود روش‌ها و نحوه احصاء، شناسایی، استخراج و تدوین فرآیندهای شغلی در حوزه محل خدمت و چگونگی اصلاح آن با همکاری مدیران و کارشناسان مدیریت نوسازی و تحول اداری آشنا شدند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط