پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مدیریت جهادی و خدمت بدون منت در دستور کار ما قرار دارد

سردار صباغی، شهردار قزوین گفت: شهر قزوین دارای پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی است، بطور قطع با ید واحده می توانیم با بهره مندی درست از آنها به توسعه و موفقیت دست یابیم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ مهدی صباغی با بیان این مطلب که ما خط قرمز نداریم، افزود: خط ما خط شهدا و ادامه راه شهدا است.

شهردار قزوین عنوان کرد: کار برای رضای خدا به قصد قربت و نداشتن تعارض با منافع شخصی در اولویت ما قرار دارد.

مهدی صباغی اضافه کرد: به فرموده مقام معظم رهبری امروز کسی که منافع دارد نباید در راس امور باشد.

شهردار قزوین در خاتمه افزود: چهل سال پوتین برای خدمت به مردم به پا کردیم، امروز نیز برای خدمت به شهروندان قزوینی با مدیریت جهادی کمر همت بسته ایم.

تصاویر مرتبط