چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

استاندار قزوین:

اجرای عدالت باید در صدر برنامه های شهرداری باشد

هدایت جمالی پور استاندار قزوین در مراسم تودیع و معارفه شهردار قزوین گفت: آقای صباغی با کوله باری از تجربه مسولیت شهرداری را قبول کردند و امانت بزرگ شهر قزوین که بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران است را قبول کردند.

 به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ وی افزود: همه دلباختگان به فرهنگ ایران موضوعات قزوین را رصد می کنند چرا که برخی از شهر ها در کشور در به  لحاظ فرهنگ و تاریخ جایگاه بالای دارند که قزوین از جمله این شهر ها است.

استاندار قزوین ادامه داد: شهرداری قزوین در کنار مباحث شهری باید مباحث تاریخی و فرهنگی را  مورد توجه قرار دارد  و صیانت از از انها  از جمله باغستان مسولیت همه است لذا  همه موظف هستیم  که در این مسولیت خطیر شهردار را کمک کنیم.

جمالی پور یادآور شد: امروز مساحت باغستان های اطراف  قزوین کمتر از سه هزار هکتار است که باید از ان صیانت شود و همچنین اثار باستانی و تاریخی به عنوان یک اولویت و منابع درامد پایدار تعریف شود.

استاندار قزوین افزود: موضوع عدالت مهم است بعضا در شهر گاها با بی عدالتی مواجه می شویم که مورد اعتراض شهروندان است که این بی عدالتی با ارزش های دینی همخوانی ندارد.

جمالی پور گفت: شهر قزوین تنها متعلق به مردم قزوین نیست بلکه بخشی از فرهنگ دیار کهن تاریخی و فرهنگی ایران است و به همه دلباختگان به این فرهنگ غنی و قدیمی تعلق دارد که نوع برخورد با این فرهنگ را رصد می کنند.

وی گفت: در پازل کشور وقتی نگاه می کنیم برخی از شهرها از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و تاریخ ما برخوردار هستند و قزوین یکی از این شهرها است.

استاندار قزوین ادامه داد: شهردار جدید، رسالت سنگینی را از امروز در صیانت از این تاریخ و فرهنگ برعهده می گیرد و در کنار مدیریت شهری از ساماندهی مباحث ترافیکی و ساخت و سازها باید به مباحث تاریخی و فرهنگی این شهر نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی با بیان اینکه صیانت از این فرهنگ و تاریخ، یک مسوولیت ملی، تاریخی و فرهنگی است، افزود: همچنین صیانت از باغستان برعهده شهرداری قزوین است و البته همه دستگاه های اجرایی تکلیف دارند در این مساله به شهرداری کمک کنند تا این مسولیت خطیر را به نحو مطلوب انجام دهند.

جمالی پور گفت: اگر روزگاری قزوین به عنوان یک نگین در داخل این باغستان با ده ها هزار هکتار قرار داشت امروز به کمتر از سه هزار هکتار رسیده است که همه باید تلاش کنیم این ظرفیت مهم را صیانت کنیم.

وی افزود: باید شهردار، آثار تاریخی شهر را به عنوان یک اولویت و منابع پایدار درآمدی تعریف کند و همه مدیران ذی ربط به شهردار کمک خواهند کرد تا این ثروت ارزشمند را در خدمت منافع شهرداری به کار بگیرند.

استاندار قزوین با اشاره به موضوع عدالت، گفت: گاهی مواجه می شویم با اقداماتی که بی عدالتی در پی داشته است که قابل تحمل نبوده و با دین ما سازگار نیست.

جمالی پور گفت: از روز اول ماموریت خود در استان قزوین به معاونت عمرانی استانداری و کمیسیون زیربنایی استان تاکید کرده ام که به هیچ وجه نباید در مدیریت شهری بی عدالتی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: شهرداری قزوین با مشکلات عدیده ای از جمله در نیروی انسانی مواجه است و از شهردار جدید می خواهیم این موضوع را مدیریت کند.

استاندار قزوین افزود: دولت جدید روی کار آمده که با مردم میثاق بسته است تا مسایل معیشت و اقتصاد مردم را ساماندهی کند و امیدواریم همه مجموعه ها با امید دادن به مردم به کارهای شایسته و درخور مردم روی آورند و بتوانیم امید به آینده را در جامعه رقم بزنیم.

تصاویر مرتبط