پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

نشست توانمندسازی و یکسان‌سازی فرآیندهای نواحی مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین برگزار شد

نشست توانمندسازی و یکسان‌سازی فرآیندهای نواحی زیرمجموعه مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین با حضور محمد نورمحمدی نجف‌آبادی، قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری، رؤسای نواحی و سایر مدیران و کارشناسان این حوزه در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در این نشست که با حضور محمد نورمحمدی نجف‌آبادی، قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی، جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری، رؤسای نواحی و سایر مدیران و کارشناسان این حوزه در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد، مباحثی نظیر یکسان‌سازی دسترسی رؤسای نواحی در امکان نامه‌نگاری به دیگر حوزه‌های منطقه، اصلاح چارت سازمانی مناطق برابر چارت مصوب شهرداری، بررسی نمودار گردش‌کار فرآیندهای نواحی و تهیه و ارسال برنامه عملیاتی مصوب برای فعالیت‌های مربوط به حوزه خدمات شهری نواحی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست رؤسای نواحی ضمن بیان مشکلات و دغدغه‌های کاری خود به تشریح نقاط ضعف و قوت و قابل‌بهبود نواحی متصل و منفصل شهری پرداخته و درنهایت با احصاء، شناسایی و استخراج فرآیندهای کاری نواحی، چگونگی اصلاح و بهبود و ممیزی این فرآیندها با همکاری مدیران و کارشناسان مدیریت نوسازی و تحول اداری موردبررسی قرار گرفت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط