چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

بهرامی خبر داد:

اجرای 256 متر مربع پیاده روسازی آسفالت در ناحیه شهری شهیدبابایی

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در شهریور ماه امسال در ناحیه شهری شهیدبابایی 256 متر پیاده روسازی آسفالت انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به اقدامات انجام شده این منطقه در شهریور ماه امسال اظهار کرد: در شهریور ماه امسال اقدامات زیادی به منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل در تردد عابرین پیاده و زیباسازی سیمای شهری در این منطقه انجام شده است.

وی افزود: براساس همین سیاست منطقه دو شهرداری قزوین در شهریور ماه امسال تلاش ویژه ای را برای اجرای پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش در 2 ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی انجام داده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در شهریور ماه امسال در ناحیه شهری شهیدبابایی 256 متر پیاده روسازی آسفالت  انجام شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط