شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین:

تعبیه امکانات اطفای حریق در برجهای مسکونی بلند مرتبه الزامی است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین گفت: تامین امکانات اطفای حریق و پله اضطراری در برجها و ساختمانهای بلند مرتبه برای کاهش خسارات ناشی از حوادث الزامی است.

قدیر موسی خانی در حاشیه اطفای حریق در برج آسمان قزوین در خصوص رعایت نکات ایمنی در برج های بلند مرتبه اظهار داشت: احتمال وقوع آتش سوزی در هر مکان و هر زمانی همواره وجود دارد اما با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها می توانیم این احتمال را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در دوران کنونی که احداث برج های بلندمرتبه رایج شده باید ایمن سازی ساختمان های بلند و تعبیه تجهیزات اطفای حریق حتما در آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.

موسی خانی تصریح کرد: ساختمان های بلند مرتبه همواره در معرض تهدید هستند و اگر یک واحد دچار حریق شود برای دیگرواحدها نیز خطرساز است و تنها راه کنترل حوادث، تامین امکانات اطفای حریق در این واحدهاست.

وی اظهارداشت: در حال حاضر حدود 15 تا 20 برج مسکونی در استان داریم کهبهره برداری می شود اما بیشتر آنها فاقد ایمنی لازم از نظر سازمان آتش نشانی هستند که بارها این نگرانی و نقاط ضعف و کمبودها به مالکان و هیئت مدیره های این اماکن اعلام شده و انتظار داریم قبل از بروز هر مشکلی آن را برطرف کنند تا آسیب های ناشی از حوادث به حداقل برسد.         

تصاویر مرتبط