دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

بهرامی:

302 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: شهریور ماه امسال در ناحیه شهری آزادگان 302 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در شهریور ماه امسال اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در شهریور ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.


وی افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها شهریور ماه امسال در ناحیه شهری آزادگان 302 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبرو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد.

منطقه 2 شهرداری قزوین دارای دو ناحیه متصل شهری آزادگان و شهیدبابایی است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط