دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شمسینی:

حضور معاون عمرانی فرمانداری قزوین در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بازدید نوری چگینی معاون عمرانی فرمانداری قزوین از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، باحضور معاون عمرانی فرمانداری قزوین نوری چگینی در دفتر  شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به بررسی و پیگیری ساماندهی مشاغل مزاحم و پروژه های در دست اقدام سازمان از قبیل بازار خودرو و میوه و تره بار در اولویت بحث قرار گرفت.

 

تصاویر مرتبط