دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خبر داد؛

اتمام اجرای نقاشی دیواری مدرسه اسوه

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: پروژه اجرای نقاشی دیواری مدرسه اسوه در آستانه فرارسیدن مهر ماه انجام شد.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: پروژه اجرای نقاشی دیواری مدرسه اسوه در آستانه فرارسیدن مهر ماه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد:  نقاشی دیواری مدارس  به عنوان یکی از پروژه های شاخص سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این نقاشی دیواری ها زیباسازی مدارس در طرح استقبال از مهر است که هر سال انجام می شود.

این مسئول تصریح کرد: مدرسه اسوه نیز یکی از مدارسی است که در آستانه مهر ماه  سال جاری بر روی دیوارهای آن نقاشی اجرا شده است.

این مدیرشهری افزود: مدت زمان اجرا ی این پروژه  یک هفته بوده که در شهریور ماه امسال انجام شده  که طراحی و اجرای آن نیز توسط هنرمندان بومی قزوین صورت گرفته است.

تصاویر مرتبط