پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

برگزاری جلسه کار گروه ورزش و آمادگی جسمانی آتش نشانان کشور با حضور رئیس سازمان آتش نشانی قزوین

برگزاری جلسه کار گروه ورزش و آمادگی جسمانی آتش نشانان کشور با حضور رئیس سازمان آتش نشانی قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، در راستای توسعه ورزش و ارتقای آمادگی جسمانی آتش نشانان شهرداری های کشور، با حضور  دکتر سيد حبيب راضي مديركل دفتر محيط زيست و خدمات شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهندس نورالهی کارشناس سازمان شهرداری های کشور، موسی خانی رئیس سازمان آتش نشانی قزوین ، مدیر حوزه تربیت بدنی و نمایندگان آتش نشانی های کرج و تهران به میزبانی سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد.

همچنین سایر مدیران سازمان‌های آتش نشانی های کشور به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند.

گفتنی است با ابلاغ سازمان شهرداری ها، سازمان آتش نشانی قزوین به عنوان دبیرخانه ورزش آتش نشانان کشور معرفی شده که در حال تدوین و گردآوری آیین نامه آمادگی جسمانی ورزش آتش نشانان کشور است.

تصاویر مرتبط