پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

بازدید رئیس و کارشناسان سازمان آتش نشانی قزوین، از مجموعه مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران

بازدید رئیس و کارشناسان سازمان آتش نشانی قزوین، از مجموعه مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران

به گزارش روابط عمومی آتش نشانی قزوین این بازدید با همراهی مهندس حجازی معاون آموزش و تربیت بدنی آتش نشانی تهران در مرکز آموزش بین المللی ایثارگران آتش نشانی تهران برگزار شد که با توجه به نیازهای آموزشی سازمان مقرر شد در زمینه اعزام نیرو جهت انجام آموزش های آتش نشانی و تربیت مدرس آتش نشانی در مجموعه فوق انجام پذیرد.

گفتنی است مجموعه آموزشی ایثارگران یکی از بهترین مراکز آموزشی کشورهای منطقه است که شامل امکانات تخصصی و فضاهای مختلف کارگاهی و ساختمان های آموزشی است.

تصاویر مرتبط