شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛

پروژه نقاشی دیواری محله امامزاده آمنه خاتون به پایان رسید

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: اجرای پروژه نقاشی دیواری محله امامزاده آمنه خاتون با هدف زیباسازی فضای شهری به پایان رسید.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت:اجرای پروژه نقاشی دیواری محله امامزاده آمنه خاتون با هدف زیباسازی فضای شهری به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان بیان کرد:پروژه نقاشی دیواری محله امامزاده آمنه خاتون بیش از 400 متر مربع مساحت دارد.

وی ادامه داد: این پروژه  با استفاده از طرح و نقش مناسب بافت تاریخی و متناسب با فضای محله انتخاب و اجرا شده است.

 این مدیر شهری تصریح کرد: مدت زمان اجرای پروژه نقاشی دیواری محله امامزاده آمنه خاتون دو هفته بوده است که در اردیبهشت ماه سال جاری اجرا شده است.

تصاویر مرتبط