دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد؛

خیابان های قزوین ساماندهی شدند

علیرضا شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، گفت: خیابان های خیام، دانشگاه، نوروزیان، ملاصدرا، پادگان، باغ دبیر، منتظری جدید و قدیم و بلوار اسدآبادی قزوین با هدف نظم دهی و تسهیل در ترافیک و عبور و مرور شهروندان توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین ساماندهی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ شمسینی افزود: راسته‌های شغلی از جمله مرغ و ماهی فروشان در خیابان های شهید سلیمانی (نوروزیان)، آیت اله کاشانی (باغ دبیر) و شهید بابایی(دانشگاه)، لباس فروشان در خیابان خیام، شهید بابایی و پادگان، میوه فروشان در ملاصدرا، بلوار اسدآبادی، شهید منتظری و پادگان، و چندین راسته دیگر توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری در خیابان های خیام، شهید بابایی،شهید سلیمانی، ملاصدرا، پادگان، آیت اله کاشانی، شهید منتظری و بلوار اسدآبادی قزوین ساماندهی شدند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری با اشاره به اینکه کسبه خیابان های خیام، شهید بابایی،شهید سلیمانی، ملاصدرا، پادگان، آیت اله کاشانی، شهید منتظری و بلوار اسدآبادی قزوین بدلیل عدم نظارت و بساط گستری خودجوش، وضعیت نامناسبی داشت و همین امر منجر به اجرای ناهماهنگ شده و در نهایت با به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و مسائل دیگر باعث ناراحتی شهروندان  و بخصوص نارضایتی ساکنین اطراف خیابان های خیام، شهید بابایی، شهید بابایی، ملاصدرا، پادگان، آیت اله کاشانی، منتظری و بلوار اسدآبادی قزوین شده بود که اجرای طرح ساماندهی در آن را ضروری می‌کرد.

این مقام مسئول افزود: در این ساماندهی، ترافیک شدید خیابان‌های مجاور که ناشی از بساط گستری ناهماهنگ بوجود آمده بود، با هماهنگی و برنامه ریزی معاونت ساماندهی سازمان حل شده و صنوف های مختلف در مکان‌های مشخص با تدابیر خاص جانمایی شده که این امر باعث تسهیل در شریان اصلی، خیابان‌ها و پیاده روهای اطراف شده است.

شمسینی در پایان از تمامی کسبه های سطح شهر قزوین اعم از مغازه ها، مجتمع ها، فروشگاه ها، کارگاه ها، گاراژ ها، و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می کنند یا تولید، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می کنند، خواستار شد ضوابط و مقررات کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها را رعایت کنند تا سازمان مجبور به پلمپ واحدی نشود.

گفتنی است کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری های کشور در خصوص رعایت نکردن هر یک از صنوفی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، تولید دود، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ... ابتدا دو بار اخطار و در صورت رعایت نکردن آن واحد صنفی را پلمپ کند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط