پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

حافظی:

مطالعات طرح اجرایی ساماندهی (کانالیزه کردن) نهر سنتی چوبیندر در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: نهر حقابه بر باغات سنتی (موسوم به نهر چوبیندر) به موازات جاده تاکستان (میدان انگور تا ابتدای کمربندی نسیم ) واقع شده است، همچنین به دلیل قرار گرفتن این نهر در محدوده بافت مسکونی شهرداری منطقه یک و نیاز به ساماندهی و کانالیزه کردن آن ها به درخواست شهرداری منطقه یک در سال 98، سازمان خدمات طراحی پروژه مطالعاتی مزبور را تحت عنوان تهیه طرح اجرایی ساماندهی (کانالیزه کردن) نهرسنتی چوبیندر را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: با توجه به اسناد بالادستی و انجام پروژه مطالعاتی تحت عنوان «طرح کنترل سیلاب و مدیریت آبهای سطحی باغات سنتی جنوب شهر» که در سال 1392 توسط مهندسین مشاور پارس پیاب در سازمان انجام شد از آنجایی که این انهار علاوه بر حقابه باغات سنتی به دلیل تخلیه رواناب سطحی شهر و سیلاب های فصلی و هدایت آنها به خارج از شهر از اهمیت ویژه ای نیز برخوردارند لذا ساماندهی آنها ضروری است.

حافظی گفت: آب رودخانه بازار (نواب) پس از طی مسیر از محدوده میدان تره بار واقع در ضلع جنوب غرب شهر از ضلع جنوب و زیر بلوار کمربندی جمهوری اسلامی عبور می کند.رودخانه بازار پس از عبور از جاده کمربندی جمهوری اسلامی و در ضلع جنوب آن طی عبور مسافتی کوتاه، در قوس خارجی رودخانه توسط 3 دریچه کشویی فلزی بخشی از جریان رودخانه به سمت راست به طرف باغات سنتی و تأمین آب آبیاری باغات به مساحت حدود 139 هکتار ، جدا می شود.

وی ادامه داد: در این شاخه از رودخانه بازار موسوم به نهر چوبیندر (واقع در حاشیه جاده تاکستان قزوین- ضلع شرقی)، متاسفانه بر اثر احداث اشتباه دریچه های آبگیر بر روی آن، ورود آب به مسیر اصلی رودخانه بازار محدود شده است، لذا در مواقع سیلابی حجم بیشتر آب بجای ادامه در مسیر اصلی رودخانه بازار به سمت نهر چوبیندر منحرف شده که به دلیل ظرفیت پایین (کوچکی سطح مقطع) آن، باغات و مناطق اطراف آن را با مشکلات آب گرفتگی و  سرریز سیلاب، روبرو می کند.

حافظی افزود: در پروژه حاضر با توجه به شرایط موجود هدف، ساماندهی نهر چوبیندر حاشیه جاده تاکستان می باشد که ضلع غربی آن دارای دیوار سنگی است و حداقل 5 پل روگذر به سمت گاراژ و تعمیر گاه های ضلع غریی بر روی نهرساخته شده و حداقل یک دریچه آبگیر (موسوم به میرسرا) و یک پل روگذر نیز در مسیر نهر موجود است.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: محدوده مطالعاتی نهر چوبیندر به طول حدود 500 متر تا ابتدای کمربندی بلوار نسیم شمال است که در ادامه و بعد از کمربندی نسیم (انتهای محدوده مطالعاتی ) به سمت جنوب در مسیر اصلی و قدیمی خود هدایت می شود .

این مسئول توضیح داد: طرح پیشنهادی کانالیزه کردن کانال مصلی به صورت خلاصه شامل لایروبی کل مسیر کانال، تخریب دو پل و دو دهانه های آبگیر موجود بدلیل وضعیت نامناسب هیدرولیکی و سازه ای، احداث دیوار سنگ و سیمانی در جناحین کانال در طول کل مسیر به جز 70 متر انتهایی مسیر که اخیرا بازسازی و اصلاح شده است، می باشد.

وی افزود: از دیگر طرح های پیشنهادی کانالیزه کردن کانال مصلی می توان به پوشش داخلی دیوار سنگ و سیمانی جناحین مسیر با ملات ماسه و سیمان، اجرای بتن مسلح کف کانال، احداث دهانه های آبگیر به صورت دو دریچه در مسیر جریان و یک دریچه آبگیر جانبی، احداث دو دستگاه رمپ دسترسی به کف کانال، اجرای قرنیز بتنی روی تاج دیوارهای کانال و در نهایت اجرای نرده حفاظتی طرفین مسیر کانال اشاره کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط