پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

حافظی:

مطالعه تهيه طرح اجرایی آماده سازي آرامستان بهشت کوثر شهر قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: آرامستان از کاربري هاي ضروري سکونتگاه هاي انساني است که در شهرها به دليل افزايش سريع جمعيت و نيز لزوم رعايت استانداردهاي خاص، با محدوديت در تخصيص کاربري مواجه است، که شهرداری شهر قزوین توانسته با رعایت اصول، ضوابط و محدودیت ها به این امر فائق آید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: سایت مورد نظر برای طراحی آرامستان جدید در جنوب شهر قزوین و در نه کیلومتری جاده‌ی روستای فارسیان و قدیم آباد، در زمینی با مساحت 37هکتار واقع شده است، که به درخواست سازمان مدیریت آرامستان ها در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفته است.

وی افزود:این سایت در زمینی با کاربری غیر کشاورزی و در ضلع جنوب شرق آرامستان بهشت فاطمه و در ادامه جاده آسفالت امام زاده ظهیر (ع) به سمت جنوب واقع شده است که با اتمام طراحی فاز یک پروژه (طراحی سایت) در سال گذشته، در سال جاری در ادامه روند مطالعات طرح، مطالعات تکمیلی طرح آماده سازی و زیرساخت های اولیه پروژه همزمان با مطالعات تهیه طرح اجرایی شبکه جمع آوری و هدایت رواناب سطحی محوطه داخلی سایت آرامستان و همچنین محیط پیرامونی آن، در دستور کار مهندسین مشاور پروژه قرار گرفت.

این مسئول بیان کرد:با توجه به اهمیت شبکه جمع آوری رواناب سطحی محوطه داخلی و بیرون حصار آرامستان و احداث کانال زهکش با توجه به موقعیت و جنس خاک اراضی همجوار در بارندگی های شدید، هدف از تهیه اجرایی شبکه جمع آوری و هدایت آب سطحی، کنترل و هدایت ایمن رواناب ها و تخلیه مناسب آن در ضلع جنوب آرامستان با توجه به تاسیسات موجود خط لوله گاز سراسری، تخلیه مناسب آن در بارندگی شدید می باشد. با نهایی شدن طرح آماده سازی و شبکه جمع آوری رواناب سطحی بعنوان یکی از زیرساخت های اصلی سایت پروژه،   می توان بلافاصله عملیات اجرایی آرامستان جدید شهر قزوین را آغاز کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط