سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فدایی فر:

بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی برطرف شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی در مرداد ماه امسال برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در مرداد ماه امسال  منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را انجام داده تا بدین وسیله بتواند در زمینه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره اقدامات مختلفی را در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان انجام دهد.

وی افزود: براساس همین سیاست، این منطقه در مرداد ماه امسال، در ناحیه شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین اقدامات مختلفی را در زمینه لکه گیری معابر، تعمیر ترانشه معابر، پیاده روسازی اسفالت و کفپوش، ترمیم و یا نصب جداول، دریچه ها و غیره انجام داده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس آمار در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 840 متر مربع لکه گیری معابر، 550 مربع تعمیر ترانشه معابر و300 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش انجام شده است.

فدایی فر تصریح کرد: همچنین در این مدت، در ناحیه شهری شهید بابایی 20 متر نصب و یا ترمیم جدول و 6 مورد نصب دریچه به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین بیان کرد: در مرداد ماه امسال  سعی شده است تا بتوانیم با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان های خدمات رسان دیگر برای برطرف کردن معضلات این ناحیه شهری ارتباط گیری کنیم که 37 مورد به ثبت رسیده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط