دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

جهانگیری عنوان کرد

ایمن سازی مسیر دوچرخه بلوار شهید سلیمانی - مدنی

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در راستای ترویج دوچرخه سواری ایمن، مسیر دوچرخه بلوار شهید سلیمانی – مدنی به طول حدود ۲کیلومتر ایمن سازی و مناسب سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: پس از احداث مسیرهای دوچرخه نخستین اقدام قبل از بهره برداری از این مسیرها، مناسب سازی و ایمن سازی آن ها است.
وی عنوان کرد: ایمن سازی و مناسب سازی مسیرهای دوچرخه سطح شهر به دلیل نقش مهمی که در ترویج دوچرخه سواری ایمن و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک برای ترددهای درون شهری ایفا می کند، بسیار حائزاهمیت است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا مسیر دوچرخه بلوار شهید سلیمانی  - مدنی به طول حدودا ۲ کیلومتر مناسب سازی و ایمن سازی می شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: عملیات عمرلنی مناسب سازی و ایمن سازی این مسیر دوچرخه شامل تخریب، خاکبرداری، مسطح سازی، نصب کف پوش و خط کشی طولی مسیر دوچرخه است.

 

تصاویر مرتبط