چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

حیدری:

بیش از 270 متر مربع از معابر منطقه 2 جدول‌گذاری شد

معاون منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در ماه گذشته در مجموع دو ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 272 متر ترمیم یا نصب جداول انجام شده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ حیدری گفت: منطقه دو شهرداری قزوین در مرداد ماه سال 99 با توجه به اهمیت سیمای شهری و بهبود فضای شهری نگاه ویژه ای به ترمیم یا نصب جداول، دریچه ها، پل فلزی، دال بتنی و غیره داشته است.

وی افزود: در یکی از این موارد که موضوع ترمیم یا نصب جداول را شامل می شود در ماه گذشته در مجموع دو ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 272 متر ترمیم یا نصب جداول انجام شده است.

معاون منطقه دو شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: از مجموع این عدد 252 متر مربع مربوط به ناحیه شهری آزادگان و 20 متر مربوط به ناحیه شهری شهیدبابایی می شود.

حیدری گفت: منطقه دو شهرداری قزوین تمام تمرکز و حساسیت خود را برای افزایش رفاه، آسایش و رضایت شهروندی اعمال کرده است و امیدواریم که این مسیر را به درستی و با کمک و همراهی مردم و شهروندان تا انتها ادامه بدهیم.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط