دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

با آغاز سال تحصیلی

معابر نزدیک مدارس شهر قزوین رنگ و بوی مهر گرفت

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در آغاز سال تحصیلی جدید با خط کشی عرضی معابر نزدیک مدارس رنگ و بوی مهر گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: تمام گذرگاه های عرضی عابرپیاده با اولویت معابری که در نزدیکی مدارس است در قالب ستاد مهر رنگ آمیزی می شود.


وی عنوان کرد: در آغاز سال تحصیلی جدید نیز با استفاده از رنگ ترافیکی تک جزیی باکیفیت تمام گذرگاه های عرضی معابر شهر با اولویت جلوی مدارس در حال خط کشی است.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: از ابتدای کار تاکنون گذرگاه های عرضی عابرپیاده مقابل برخی از مدارس واقع در بلوار پرستار و بلوار شهید سلیمانی و خیابان دستغیب خط کشی شده و بقیه معابر نیز براساس زمان بندی انجام شده در حال انجام است.


جهانگیری با اشاره به مزایای خط کشی عرضی معابر خاطرنشان کرد: خط کشی عرضی گذرگاه های عابرپیاده معابر سطح شهر در تردد ایمن شهروندان از عرض معابر نقش مهمی داشته و رعایت تردد از این خط کشی به ویژه در مکان های فاقد پل هوایی بسیار حائزاهمیت است.


وی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع، هر سال در دو برهه زمانی قبل از نوروز و قبل از بازگشایی مدارس تمام گذرگاه های عرضی عابرپیاده معابر شهر خط کشی می شود.


پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط