شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

فدایی فر خبر داد؛

پیگیری 117 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در مرداد ماه امسال 117 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در مرداد ماه امسال اظهار کرد: در مرداد ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در مرداد ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در مرداد ماه امسال 117 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


فدایی فر خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 55 مورد و سازمان ترافیک سه مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری آزادگان در مرداد ماه امسال در مدیریت پسماندها 20 مورد، سازمان فضای سبز پنج مورد و سازمان عمران 30 مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط