پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

جهانگیری خبر داد

تهیه طرح مناسب سازی خیابان خیام شمالی

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: طرح مناسب سازی خیابان خیام شمالی حدفاصل خیابان فلسطین تا چهارراه عدل تهیه شده است و دردستور کار سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته مشخص شد که خیابان خیام شمالی حدفاصل فلسطین تا چهارراه عدل برای تردد عابران پیاده به ویژه سالمندان و معلولان جسمی حرکتی مناسب نیست.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: طرح مذکور شامل احداث۴گذرگاه عرضی عابرپیاده در این معبر است.
به گفته جهانگیری، طول این گذرگاه های عرضی ۵۵۰متر بوده و با احداث آنها شاهد تسهیل در تردد عابران به ویژه سالمندان و معلولان جسمی حرکتی در معبر مذکور خواهیم بود.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط